Afspraken – Huisartspraktijk Baden Powelllaan – Tilburg
Baden Powelllaan 112 5044 LC Tilburg Tel:013-4672639
Header afbeelding

Afspraken

U kunt uitsluitend telefonisch een afspraak maken voor dezelfde dag door te bellen tussen 08.00 – 09.00 uur. Wilt u een afspraak hebben tussen 08.00 – 09.30 uur dan mag u hiervoor ook een aantal dagen van tevoren bellen. Het is bij ons niet mogelijk digitaal een afspraak aan te vragen, doordat gebleken is dat het onwerkbaar is om digitaal afspraken aan te vragen.

Indien u meer dan 1 medische hulpvraag heeft, dient u dit aan te geven bij de assistente. De assistente zal vragen naar de (globale) reden van de afspraak om de tijd in te kunnen schatten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd om het spreekuur zoveel mogelijk volgens afspraak te laten verlopen.

Indien een thuisvisite noodzakelijk is, dan wordt u verzocht dit tussen 08.00 – 10.00 uur telefonisch aan te vragen op dezelfde dag. In principe wordt een thuisvisite afgelegd tussen 12.30 – 14.00 uur.

Voor het telefonisch spreekuur van de huisarts kunt u in principe dagelijks bellen van 12.00 uur tot 12.30 uur. Dit is uitsluitend bedoeld voor korte antwoorden door de dokter. Wilt u geen kort antwoord, dan kunt u een telefonische afspraak via de assistente inplannen. Houd u er rekening mee dat het telefonisch spreekuur soms geannuleerd kan worden door omstandigheden.

Voor uitslagen is de assistente telefonisch bereikbaar van 9u00-10u00, 11.00-12u00 en 14u00-17u00 (m.u.v. de woensdagmiddag).

Om wachttijden te vermijden:

een consult (voor 1 hulpvraag) is 10 minuten
een dubbelconsult (voor 2 hulpvragen of 1 complexere hulpvraag) is 20 minuten
een consult bij de POH is (meestal) 30 minuten

Houd u hier rekening mee bij het maken van een afspraak. Gebruikt u zelf meer tijd dan afgesproken, dan moeten patiënten na u wachten en heeft u hier mogelijk bij een volgende keer ook hinder van. Svp dus geen andere hulpvragen stellen doordat hier geen rekening mee gehouden is tijdens het inplannen van de afspraak! (“Nu ik hier toch ben…”)

Onze dagindeling is beperkt.

Als u een afspraak heeft gemaakt, dan kan die tijd niet gebruikt worden voor een andere patiënt, die moet dan wachten tot er wel plaats is.

Des te vervelender is het als er tijd voor u wordt gereserveerd en u niet komt! Daarom gaan wij vanaf 01-01-2018 een “NO SHOW-tarief” hanteren, dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekering.

Bel bij verhindering of annulering dus tijdig af.

Tijdig is 24 uur voor de afspraak (z.s.m.) of met een aannemelijke reden.

Tarief bij No Show: 5 euro per 10 minuten (dit is ongeveer de helft van het normale tarief)

Dit dient u dus ZELF contant te voldoen bij het eerst volgende consult